TA7Drv – Hantering av kommunikation med TA:s ducar

TA7Drv bild

Detta program är en kommunikationslänk mellan ett SCADA system, som innehåller en driver avsedd för TA-ducar, och ett TA system med LCU eller med maximalt 8 direktlinjer eller med nätverksanslutan ADU-L av fabrikat Moxa. Programmet öppnar en UDP port som möjliggör att flera program, t.ex. både SCADA och TA7Prog, kan kommun­icera med samma ducslingor. Dessutom har den funktioner för rundskickning av värden (DTD och HIPCL) samt loggning (DLog och ELog).

TA7Drv kan även i sina funktioner DTD, DLog, ELog ochHIPCL kommunicera med andra system via ett enkelt UDP-telegram format. I skrivande stund finns programmen UDP2Fix och UDP2DDE för detta ändamål.

Programmets arbetssätt

Programmet öppnar en eller flera serie- eller nätverksportar mot ducarna samt en UDP-Server-Port som SCADA, TA7Prog och eventuellt andra program använder för att kommunicera med ducarna.

Inkommande telegram till UDP-Server-Porten kan vara av två typer som TA7Drv automatiskt kan särskilja:

TA7Drv skickar även egna telegram till LCU:n och ducarna, detta dels för att bygga upp interna larmtabeller för 200 ducar, 200 PLB och 16 SLB. Larmtabellerna innehåller anläggningslarm, sk MESS larm samt hanterar även om ducar är offline. Programmet sänder även regelbundet tid- och datum ut till ducarna. Dessutom kan programmet skick runt värden mellan ducarna enligt en DTD lista och HIPCL. Dessutom finns en funktion för dataloggning tillsammans med programmet JDLog samt energiloggning ELog.

Programmet är begränsat till att hantera ducar av typ TA65xx, TA9000, PLB med TA6711/6781 och SLB med zonregulatorer. Larm från zonregulatorer under PLB samt RCU stöds ännu inte. Dessutom finns endast support för en LCU och på EN linje eller åtta direktlinjer.

Fördjupningar

Att tänka på vid inställning av SCADA
Format på telegrammen
Menyer, Statusrad mm
Options (Inställningar)
Channel (Kanaldefinition)
DTD (Duc till Duc överföringar)
DLog (Datalogning)
ELog (Energiloggning)
HIPCL (Huvud IPCL)
Önskelistan
Revideringar och status