Att tänka på vid inställning av SCADA

Använd inte POLL, LARMTAB, KVITT, TID och DATUM telegrammen.

Använd istället de speciella telegrammen för att hämta 25 ducars ”LARMTAB”, ”MESS larm” och ”OffLine status” åt gången. Det kan vara lämpligt att definiera dessa telegram under enheten LCU och på egen UDP slinga. Då kommer inte larmhanteringen att slöas ner av övrig SCADA kommunikation.

Om en LCU används bör LCU timeout ställas in på minst 5 sekunder, vilket är standard i ett TA system med LCU. UDP timeout bör då vara 10 sekunder samt SCADA timouten bör vara någon sekund längre. Om istället direktlinjer används är en timeouttid på 1 sekund lämplig. SCADA Retry bör ställas in på max 1. Är en duc offline så kommer TA7Drv eller LCU att svara att ducen är BUSY, så timeout-tiden i SCADA kommer normalt inte att användas.

Normal genomströmningshastighet för telegram till LCU är ca 5 till 10 st per sekund samt för direktlinjer ca 7 till 15 vid en baudrate på 4800.