Användning – Menyer, Statusrad mm


File – Avsluta Avslutar programmet (vad annars).


Options – Options… Öppnar dialogför inställningar se Options

Options – Log to file Startar och stoppar loggning till fil (inställningen sparas i TA7Drv.ini)

Options – Logga to window Startar eller stoppar loggning till fönstret (avstängd vid uppstart).

Options – Copy to Clipboard Kopierar innehållet i fönstret till windows clipboard.

Options – Cut to Clipboard Klipper ut innehållet i fönstret till windows clipboard.

Options – Clear window Raderar alla utskrifter som gjorts till fönstret.

Options – Activate statistics Visar antal telegram på statusraden. (avstängt vid uppstart).

Options – Clear statistics Nollställer de interna telegramräknarna.


Channel – Öppnad dialog för Kommunikationskanalerna enligt Channel.


DTD (DucTill Duc) Öppnad dialog för rundskickning av signaler enligt DTD


Dlog (Datalogning) Öppnad dialog för Dataloggning enligt DLog


Elog (Energilogning) Öppnad dialog för Energiloggning enligt ELog


HIPCL (Huvud IPCL) Öppnad dialog för Huvud IPCL enligt HIPCL


Help – Index Öppnar denna hjälpfil.

Help – About… Öppnar dialog med lite information om detta program.


OBS att loggning till fönstret suger en hel del kraft ur datorn och bör inte vara aktiverad vid normal drift.