Revideringar och Status

v1.0 2003-11-03

Version framtagen för Novotek:s UOS driver i projekt för Volvo Lastvagnar – Lundby.

v1.1 2003-11-19

Lagt till DUCxHELG till DTD:s skrivvariabler samt justerat lite i DTD programmet.
Justerat så att ett POLL telegram forceras fram, dels efter det att ett ”7B FD C0 02..” telegram mottagits dels efter det att ett telegram sänts som inte förväntar sig något svar (t.ex. ett återstartstelegram).
Logfilen stängs nu om loggning deaktiveras.

v1.2 2004-02-26

Ändrat så att det går att ställa in antal timeouter innan timeoutbiten sätts och ducen blir offline.

v1.3 2004-04-05

Lagt till Offline för LCU i specialtelegrammet för kvittering av larm.
Lagt till en Thread för insamling av logdata till fil.

v1.4 2004-09-10

Arbete med Dlog är nu avtestat, men även DTD ändras något.
Har även förberett för ELog och HIPCL.

v1.6  2005-03-03

En ny gemensam Channel funktion är införd, dock pågår arbete med att lägga över DLog och DTD.
Nu kan man även ha flera direktlinjer till ducarna via en simulerad LCU.
ELog funktionen är klar men inte HIPCL.

v1.7 2005-04-25

HIPCL delen är nu införd.

v1.7c 2005-05-18

Lagt till support för spec av lokal UDP port vid Moxa ansluten LCU.
Justerat algoritm för POLL tider vid direktanslutna ducar.
Lagt till startparameter /Px för att fördröja start x sekunder.
Fixat bugg vid timeouter på direktlinjer.

v1.7d 2005-05-26

Rättat ett möjligt fel vid återställning FF09 av MESS larm.

v1.7e 2005-08-30

Tagit bort UDP port (20001) för styrning av HIPCL, men lagt till motsvarande samt läsning och skrivning av huvuddatorns tabeller TCL, LV NUM och PV, via TA7Drv:s huvud UDP Port. Syntax "\xFFHIPCL...\x00".

v1.7h 2006-01-11

Förbättrat timing mot UDP2Fix (v1.2) i modul ELog och DLog.
Infört TChannel fullt ut i DLog och lagt TFTP på egen Thread.

v1.7n 2006-03-23

SLB och PLB sumpport införd samt alla texter mm i TA7Drv är nu på engelska.
DTD är omarbetad och använder nu Channel.
Även "Notification Tag" är ändrad och enhetligt gjord för DTD, ELog och HIPCL.
HIPCL har fått nya funktioner DOFFON och SLB samt justerats vid RPU och forcering av variabler.

v1.8d 2006-08-30

Fixat vissa rättningar inkl. LARMTAB för duc under PLB, POLL för SLB, återställning av OFFLINE och MESS. Infört SLB även på direktlinjer. Förbättrat timing i WThread samt uppstart med NewPortData och hantering av TA7Drv.dat. Gjort POLL för LCU lite mer feltolerant. Förbättrat Timing i DTD. Ändrat Sleep villkor i HIPCL. Lagt till nya option för timing och program prioritet i option dialog. Lagt till menyfunk för Copy/Cut to Clicpboard. Lagt till fukt ekvationer i HIPCL. Håller på att införa ADUC/L support (support för EN ADUL finns nu).

v1.8g 2006-10-11

Rättat skapande av driverkonfig för SLB.
Lagt till HIPCL boost för direktlinjer via simulerad LCU.
Ändrat i loggutskrift till absolut + relativ tid.

v1.9 2006-11-02

Ny DLog version, för JDLog v2.0.

v1.9a 2006-12-07

Rättat fel vid POLL- och LARMTAB-svar vid direktlinor.

v1.9b 2007-03-22

I ELog har lagts till val av separator och decimalpunkt samt val av ”?” vid saknad logdata.

v1.9c 2007-05-16

Fixat fel vid timouter för LCU samt tagit bort felaktig gräns på 20 DLog grupper.

v1.9d 2007-11-21

Fixat fel i DLog vid överhoppade loggkanaler.
Lagt in kommunikationsstatistik för att underlätta felsökning.
Lagt till PLB-DUC support för Dir-lina  samt fixat ett fel vid Timeout på.
Håller på att ersätta hjälpfilen *.HLP med HTML Help (*.CHM).
Förberett med en UDP serverport i ELog.

v1.9e 2007-11-25

Säkerställt path till hjälpfil.

v1.9f 2007-12-13

Fixat fel vid konv av HIPCL vid läsning av "Node:Tag".

v1.9g 2008-04-17

Utökat storleken på HIPCL texten i dialogen från 64k till 256k samt lagt till HSCROLL i DTD, ELog, HIPCL dialogernas text.
Minskat antalet "un-initiated variables larm"; från 1/varv till 20/dygn.
Server i ELog för JDLog är nu klart.

v1.9h 2008-06-09

Fixat så att TA7Drv inte väntar på svar vid sändning av TID och DAT till utvald duc, detta trots att CC=D0.
Tillåter även zonregulatoradressering med REG/GRP, förut var det bara ZC/ZG.
Övergått till HTML-Help.