DLog - Datalogning

Via menyval Datalogning fås följande dialog.
Inställningarna lagras i TA7Drv.ini filen som ligger i samma katalog som programmet.

DLog bild

Aktivate DLog

Här kan hela DLog funktionen aktiveras eller stängas av.

DataLogDirectory

I denna katalog sparas logfilerna *.log. Om inget anges används samma katalog som programmet ligger i.

OBS! en ändring av logkatalog slår inte igenom förrän du startar om TA7Drv. Du vill säkert även flytta med dig dina gamla logfiler, och detta får du göra manuellt med t.ex. Utforskaren.

Serverport

Här anges den port som JDLog skall kommunicera med.

JDLog används för att skapa, redigera och ta bort samt titta på logfilerna.

Normalt anges endast ett UDP-Portnummer mellan 0 och 65535 (OBS att portnummer under 1024 normalt är reserverade av operativsystemet).

Men om man har flera nätverkskort i datorn och man vill öppna serverporten på ett speciellt nätverkskort så anges även kortets IP-Adress före portnumret t.ex. ”192.168.0.101:10001” betyder att UDP-Port 10001 öppnas på nät­verkskortet som har IP-Adress 192.168.0.101.

Man kan även begränsa vilka IP-Adresser som får skicka telegram till TA7Drv genom att efter portnumret ange mellanslag och sedan en IP-Adress, tex. ”10001 127.0.0.1” tillåter endast clienter på lokal dator (127.0.0.1 = lokaldator). Detta format kan även kombineras med formatet i föregående stycke.

IP-Adresser byggs upp av fyra tal som vardera måste vara inom intervallet 0 till 255.

BusyRetry

Här anger man efter hur många millisekunder en omförfrågan skall ske, om punkten gav felmeddelandet Busy förra gången. Detta kan vara aktuellt för så kallade analoga och digitala register i en FIX databas som anropas via programmet UDP2Fix.