JDLog - Hantering av dataloggning

JDLog bild

JDLog är ett program för visning och hantering av dataloggning. Själva loggningen sker dock i modul DLog i programmet TA7Drv. Anledningen till programmets uppkomst är att få en kommunikationseffektiv lösning för loggpunkter i långsamma VVS-System samt förenkla handhavandet.

Programmets status

Ett antal funktioner för analys av data är planerade men ej med ännu. Tillägg görs efter kunders önskemål.

Programmets arbetssätt

Programmet är organiserat i loggrupper med maximalt 16 loggkanaler (pennor) vardera. För att ange en loggpunkt så anges den tekniska adressen enligt TA7Drv:s Channel, t.ex. "DUC1MV1" för en TA duc eller "Node:FixTag" för en punkt i Fix databas. JDLog stödjer alla kommunikationsvägar som TA7Drv stödjer via sin Channel inställning. Om JDLog arbetar ONLINE så kommunicerar den med TA7Drv via nätverksprotokoller UDP. Men JDLog kan även arbeta OFFLINE och hämtar då data direkt från loggfilerna.

Startparametrar

Om man anger ett gruppnamn som parameter vid programstart så öppnas den loggruppen direkt. Tex: ”JDLog Test2” öppnar och visar gruppen Test2.

Fördjupningar

Funktion
Hantering
Meny
Välj grupp
Ändra grupp
Exportera loggdata
Importera loggdata
Inställningar
Beräkna I/O
Önskelistan
Revideringar & Status