Meny

File - Chose Group… Väljer vilken loggrupp som skall visas eller hanteras, se Välj grupp.

File - Export Data… Exporterar loggdata till textfil för användning tex i Excel, se Export.

File - Import Data… Importerar loggdata från textfil, se Import.

File - Exit Avslutar programmet.


Edit - New Group… Skapar en ny grupp, se Välj grupp.

Edit - Edit Group… Ändra i utvald grupp, se Välj grupp.

Edit - Save Group… Sparar inställningar för gruppen om du ändrat dem direkt i diagrammet.

Edit - Delete Group… Tar bort aktiv grupp och raderar loggdata.

Edit - Copy image to Clipboard Visar bara en dialog att du får använda ”Ctrl + PrinrScrn” istället.


Options - Options… Öppnar dialog för inställningar se Inställningar.

Options - Pen Color… Öppnar dialog för färger på pennorna, se Inställningar.

Options - Diagram Color… Öppnar dialog för färger på diagrammet, se Inställningar.

Options - Default Color Ställer tillbaka färger för pennor och diagram till standardvärden.

Options - Calc I/O Beräknar kommuniakationsbelastningen för aktuella loggningar, se Beräkna I/O.


Help - Index Öppnar denna hjälpfil.

Help - About… Visar lite information om detta program samt vem som köpt licensen.