Beräkna I/O

calcio bild

Här visas den teoretiska kommunikationsbelastningen på utvalda kommunikationskanaler som dataloggningen genererar. Belastningen mäts i telegram/sekund, dvs ett telegram är en fråga och ett svar.

Man kan själv fylla i de kommunikationskanaler man vill ha med i listan. Man fyller då i början på adressen som anges i varje kanals Adress, se Edit Group och Channel i TA7Drv. Man kan ha flera adresser per rad om man separera med ett blanktecken. Dessutom kan man ange ”Remainder” och ”Totally” som kommunikationskanal, då beräknas återstående telegram och totalt antal telegram.

Man kan tex göra en ändring direkt i dialogrutan och trycka på Recalc för att se resultatet.

Rader som börjar med ett semikolon ; är kommentarer och kan användas för att beskriva sitt systems maximala kommunikationskapacitet.

Texten i dialogrutan sparas i filen CalcIO.txt i samma katalog som JDLog.exe