Välj grupp

Här väljer man vilken loggrupp man vill titta på eller arbeta med.

Ändra grupp bild

Select

Väljer vad som skall visas i listan, dvs om man vill visa alla grupper eller bara aktiva eller inaktiva.

Sort

Väljer sorteringen i listan. Man kan sortera på gruppnamn eller datum när loggruppen skapades.

Klick i listan

Man väljer en grupp genom att klicka på den. I listan ser man förutom loggruppens namn datum när den skapades och om den är aktiv.

OK knappen

Öppnar vald loggkanal för visning av loggdata.

Edit knappen

Öppnar dialogruta för ändring av vald loggkanal.

New knappen

Öppnar dialogruta för skapande av ny loggkanal.

Delete knappen

Tar bort vald loggkanal och alla dess loggdata.

Cancel knappen

Avbryter denna dialogruta för val av loggkanal.

Help knappen

Öppnar denna hjälpfil.