Inställningar

Inställningar bild

Normalt kommunicerar JDLog direkt med en DLog modulen i TA7Drv via en UDP port, Dvs JDLog är ONLINE.
Man väljer då ”Use UDP Server” och anger IP-adress och port nummer för den. Normalt använder DLog portnummer 10008.

Men man kan även kommunicera direkt med loggfilerna. Detta används främst om JDLog använda OFFLINE där man fått en kopia av loggfilerna tex via mail, för vidare analys. OBS att i läge OFFLINE kan man naturligtvis inte påverka hur DLog loggar data. Vill man använda JDLog offline väljer man ”Direct file access” och anger en katalog, sökvägen är relativ JDLog programmets katalog om man inte anger text c:\...
Om man väljer ”SelectGroup at Startup” så frågar JDLog efter vilken grupp man vill arbea med vid uppstart.
Om man väljer ”Maximized at Startup” så öppnas JDLog :s fönster i maximerat läge.
Om man väljer ”Make Window Topmost” så stannar JDLog som översta fönster.
Sökväg till TA7Data och IP-adress till UDP2Fix är framtida funktioner för att automatisk kunna hämta loggkanalernas kommentarer till Edit Goup dialogens fält Description.

Inställning av färger

Detta gör via meny Options - ”Pen Color” och ”Diagram Color” och en standars Windows färgvalsdilog öppnas.

För ”Pen Color” är de 16 ”Anpassade färgerna” som används.
För ”Diagram Color” är de bara de två första färgerna som används till diagrammet rutnät.
Man klickar på den färg man vill ändra. Justerar sedan med komntrollerna till höger, och trycker sedan på knapp ”Lägg till anpassade färger”, och slutligen på OK knappen.
Dessa och samtliga andra inställningar i Option dialogen sparas i programmets INI-fil.