Funktion

Kurvbild

Fönstrets titel

Här ser man vad programmet heter och vilken loggrupp som visas.

Menyrad

Främst används File - Chose Group och Edit - Edit Group, se Meny, men flertalet funktioner nås även direkt via tangentbordet och musen, se Hantera för beskrivning.

Diagram

Man kan välja tjocklek och färg för kurvorna i diagrammet. Man kan även välja att tillfälligt släcka någon kurva.
Y-axlen kan ha upp till tre graderingar samt valbart antal skuggade fält. Observera att en enskild kurva har skalning enligt vad som visas inom parentes i kontroll fältet.
X-axeln har ett antal fasta tidsområden. Vid första tidsmarkeringen anges även datum och veckodag.
Det finns även en linjal som man kan placerad på valfri position i x-led och se värden för vald utvald tidpunkt.

Kontroll fält

Övre delen med knapparna ”Prev File”, ”Scrollbar” och ”Next File” samt ”Zoon Out” och ”Zoom In” används för att förflytta sig på X-axeln samt förstora och förminska tidsaxeln.
Förutom att klicka med musen på knapparna så kan man använda tangentbordet. Speciellt användbart är piltangenterna, eventuellt i kombination med Ctrl-tangenten. Se Hantera för beskrivning.
I nedre delen visas vilka pennor (loggkanaler) som används. Här ser man loggkanal nummer och kommentar eller om sådan saknas den tekniska adressen för loggkanalen. Inom parentes syns även skalningen för loggkanalen i diagrammet. Sist visas aktuellt värde vid utvald tidpunkt enligt linjalen.
Om man högerklickar på texten öppnas en dialogruta för ändring av skalning mm för just den loggkanalen.

Statusrad

Första fältet innehåller eventuella felmedelanden och lite kryptisk information över vad programmet just gör.
Andra upphöjda fältet visar om man är ONLINE och kommunicerar med TA7Drv, eller OFFLINE och hämtar loggdata direkt från fil.
Tredje fältet anger vilken loggfil som används. En loggrupp kan ha flera filer, text en fil per kalendermånad.
Fjärde fältet anger vilket tidsområde som används för X-axeln.