Exportera loggdata

Export bild

Här kan man exportera loggdata för vidare analys i ett analysprogram, tex Excel.
Man kan välja att exportera hela aktuella loggfilen eller en del av loggfilen, dock inte alla loggfiler på en gång.
Man väljer även skiljetecken, decimalpunkt och tidsformat för att passa sitt analysprogram.

Om man väljer ”Include Timespan” så får man även med uppgifter på hur lång tid insamlingen av data för varje ”Timestamp” tog. Dvs tiden mätt i sekunder från det att första frågan för första loggkanalen skickades, till dess att sista rätta svaret kom tillbaka.

Om man väljer ”Include Address” så får man en extra headerrad med loggpunkternas adress.

Som standard hamnar den exporterade filen i samma katalog som JDLog programmet samt har filnamner <LogGruppNamn>_<filnr>.csv. Men detta kan naturligtvis ändras via Editfältet eller ”…” knappen.