Hantering

Flertalet funktioner kan nås både via musen och via tangentbordet samt delvis via huvudmenyn.
Här beskrivs hur man når funktionerna via mus och tangentbord.

Diagrammets linjal

Genom att vänsterklicka i diagrammet så flyttas linjalen till den x-possitionen.
Man kan även hålla nere Shift + piltangenterna för att flytta linjalen relativt nuvarande position.
Om man håller nere både Shift + Ctrl + piltangenterna så kan man fin positionera linjalen.

Diagrammets Y-axlar

Genom att högerklicka till vänster om diagrammet så öppnas en dialogruta för ändring av Y-axlarna.
Motsvarande tangentkommando är Ctrl + Y.
Dialogen är en delmängd av Ändra grupp dialogen.

Diagrammets X-axel

Genom att högerklicka under diagrammet så öppnas en dialogruta för ändring av X-axeln.
Motsvarande tangentkommando är Ctrl + X.
Dialogen är en delmängd av Ändra grupp dialogen.
Dessutom är det förberett för framtida funktion att flytta sig i X-led utanför aktuell loggfil.

Diagrammets loggrupp

Genom att högerklicka i diagrammet så öppnas en dialogruta för ändring av loggrupp.
Motsvarande tangentkommando är Ctrl + G.
Denna dialog beskrivs under Ändra grupp.
Genom att hålla nere Ctrl + högerklicka i diagrammet så öppnas en dialogruta för val av loggrupp.
Motsvarande tangentkommando är Ctrl + H.
Denna dialog beskrivs under Välja grupp.

Kontrollfältets funktioner för redigering av pennor (loggkanaler)

Genom att högerklicka på en loggkanals text, öppnas en dialogruta för ändring av skalning mm för just den loggkanalen. om diagrammet så öppnas en dialogruta för ändring av Y-axlarna.
Motsvarande tangentkommando är Ctrl + 1 till Ctrl + 9 för de första nio loggkanalerna, för loggkanaler 10 till 16 så får Ctrl + A till Ctrl + F användas.
Dialogen är en delmängd av Ändra grupp dialogen.

Kontrollfältets funktioner för X-axeln

Normalt använder man tangentbordet för att förflytta sig på X-axeln (motsvarande knapp anges inom parentes).

Pilhöger Flytta till höger på X-axeln, dvs visa nästa tidsperiod. (motsvarar att klicka mellan högerpil och markören på ScrollBaren)
CtrlPilhöger Flytta ett litet stycke till höger på X-axeln. (motsvarar att klicka på högerpilen på ScrollBaren)
Pilvänster Flytta till vänster på X-axeln, dvs visa föregående tidsperiod. (motsvarar att klicka mellan vänsterpil och markören på ScrollBaren)
CtrlPilvänster Flytta ett litet stycke till vänster på X-axeln. (motsvarar att klicka på vänsterpilen på ScrollBaren)
Home Visar början av loggfilen.
End Visar slutet av loggfilen.
PageUp Byter till föregående loggfil för gruppen. (motsvarar att klicka på knapp ”Prev File”)
PageDown Byter till nästa loggfil för gruppen. (motsvarar att klicka på knapp ”Next File”)
Pilner Zommar in, dvs byter till ett mindre tidsområde på X-axeln. (motsvarar att klicka på knapp ”Zoom In”)
Pilupp Zommar ut, dvs byter till ett större tidsområde på X-axeln. (motsvarar att klicka på knapp ”Zoom Out”)