TA7Sim - Simulering av TA-ducar

Detta program simulerar en slinga med TA ducar via en port på TCP/IP. Och är i första hand framtaget för att testa av dynamiken på färgbilder i t.ex. Fix eller Citect.

Programmet har tre sidor, vilken som skall visas väljas under meny Kommando ”Visa Analoga”, ”Visa Digitala” och ”Visa kommunikation”. På de tre sidorna kan du göra följande:

Visa Analoga

Den aktuella ducens vanligaste analoga värden visas. Man kan vänster- och högerklicka på ett värde för att öka- och miska ett värde med 1. Men normalt ställer man in värdena genom menykommando Kommando – ”Preset duc xx.x” eller ”… xxx”.

Visa Digitala

Den aktuella ducens vanligaste digitala värden visas, med följande färgkod:
vitt = 0 AUTO, grönt = 1 AUTO, kryss och vitt = FORCERAD FRÅN samt kryss och grönt =FORCERAD TILL.

Man kan vänsterklicka på en ruta för att ändra dess oforcerade status mellan 0 och 1 samt högerklicka på en ruta för att ändra dess forcerade tillstånd mellan AUTO, TILL och FRÅN.

Har larmhantering aktiverats via Kommando – Larmhantering eller via Kommando – ”Välj DucNr…” aktivera larm, så kommer för tabellerna IN, LL, HL och FI larm att genereras när de blir satta och detta indikeras med rött. För larm under SLB används IN(1), LL(1), HL(1) samt FI(1), om t.ex. FI(3) aktiveras så ges även summalarm 2.

Visa kommunikation

Här kan man se Tame-kommunikationen på slingan. Detta är dock endast för den nyfikne.

Val av aktiv duc

Viktigt är att förstå att det endast är den utvalda ducen som har ovanstående värden.

Man väljer duc med menykommando Kommando - ”Välj DucNr…”.
De ducar man ser i listan kommer antingen från TA7Prog:s fil TA7Duc.txt eller så finns som standard 10 ducar och 4 SLB (som har fysisk adress 17 till 20 vilka måste användas på direktlinje, dvs vid ej LCU).
Och TA7Sim svara alltå på alla telegram till dess ducar, men för de ducar som inte är utvalda är alla värden 0.

Normal arbetsgång vid test av färgbilder

Starta TA7Sim och ditt SCADA-system med aktuell färgbild.

Välj ut aktuell duc i listan och Preset:a de analoga värdena.

Titta på färgbilden och verifiera de analoga värdena. Aktivera larm samt klicka på TA7Sim:s Digitala värden för att se reaktionen på SCADA:s färgbild.

Vill man ha ytterligare kontroll över värden i duc så kan TA7Prog användas för att manipulera och se på t.ex. tidkanaler och regulatorvärden.

Initiering av programmet med TCP/IP port
Menyer, Statusrad
Dialog DucNr
TALME protokollet
Revideringar och status