Användning – Menyer och Statusrad

Fil–Avsluta Avslutar programmet (vad annars).

Kommando–Välj DucNr… Öppnar dialog för val av aktiv duc, se nästa sida.

Kommando–Preset duc xx.x Sätter alla ducens analoga värden till mellan 10,1 och 33,2

Kommando–Preset duc xxx Sätter alla ducens analoga värden till mellan 101 och 332

Kommando–Reset duc Kör en kallstart och nollställer allt i duc, samt sätter larmet kallstart!.

Kommando–Larmhantering Aktiverar eller avaktiverar larmhantering för IN, LL, HL och FI.

Kommando–Duc OFFLINE Sätter den utvalda ducen OFF- eller ONLINE
(med varmstarts MESS 4 om något telegram har gjort timeout pga att ducen är OFFLINE).

Kommando–Alla ducar OFFLINE Sätter alla ducar OFF- eller ONLINE.

Kommando–Visa Analoga Visar sidan med ducens analoga värden.

Kommando–Visa Digitala Visar sidan med ducens digitala värden.

Kommando–Visa Kommunikation Visar Talme-kommunikationen på slingan.

Kommando–Rensa Display Rensar innehållet på sidan ’Visa Kommunikation’.

Hjälp–Index Öppnar denna hjälpfil.

Hjälp–Om… Öppnar dialog med lite information om detta program.


På statusraden ser man bl.a. vilken duc som är utvald att vara aktiv.