Användning – Dialog DucNr

Dialog bild

Val av duclista Vilka ducar som TA7Sim skall simulera anges här. Antingen från filen TA7Duc.txt som kommer från programmet TA7Prog, eller också används en intern default av ducar och andra enheter enligt texten ovan.

Använd LCU Om denna är vald så uppför sig TA7Sim som om ducarna låg under en LCU. TA7Sim simulerar alltså kommunikationen mellan DHC och LCU.

Server port Här väljer man vilken port som TA7Sim skall simulera en TALME slinga på. Man kan använda nätverksportar på TCP eller UDP protokollet samt serieportar COM eller virtuella seriaportar (WHI-Konsult:s) vCOM. Klicka på frågetecknet för mer information om syntax.

Aktivera larm Om denna är vald så aktiveras larm för tabellerna IN, LL, HL och FI (på sidan ’Visa Digitala värden’).

Använd PT Om denna är vald så aktiveras simulering av kommunikationen med ducar på EPOQ nätet sett från en PT (portabel terminal) kontakt på en enhet, t.ex. duc TA6711. Allstå utan att någon PLB ligger emellan. Funktioner med LCU mm är avstängda.

DucDelay Här kan ducens svarstid ställas in, normalt svarar en TA65xx på direktlina på 60 ms. men om det t.ex. rör sig om en ZC under en SLB som i sin tur ligger under en LCU, så kan nog tiden bli längre.

Log till fil Aktiverer loggning till fil TA7Sim.log. Filen kan bli obegränsad stor, medan loggning till fönstret är begränsad till ca 10 MByte.

Preset Knappen ger samma funktion som menyalternativ Kommando–Preset duc xx.x ovan.

Reset Knappen ger samma funktion som menyalternativ Kommando– Reset duc ovan.

Val av aktiv duc Beroende på vad du valde under ’Val av duclista’ så fylls dessa DUC/PLB/PLBduc och SLB listorna i med de enheter som finns i systemet. Du väljer sedan här vilken enhet som skall vara aktiv. Det är endast den aktiva enheten som kan geerera larm eller få sina variabler satta till annat värde än 0. Dvs det är denna enhets värden du ser under sidorna med analoga och digitala värden. De andra enheterna som inte är utvalda ger endast värdet 0 på alla sina variabler.

Observeras bör att man inte kan ’välja bort’ någon ZC eller ZG. Detta eftersom de inte kan anges i TA7Duc.txt. Dvs alla zonregulatorer är automatiskt online om respektive PLB eller SLB är det.

Ok Knappen avslutar dialogen. Observera att endast inställningarna i ’vänstra kolumnen’ sparas till nästa start av TA7Sim.exe