Initiering av programmet med TCP/IP port

Förutom eventuell fil TA7Duc.txt för angivande av ducnummer så finns alla inställningar i filen TA7Sim.ini.

Portarna kan vara av TCP, UDP, COM eller vCOM (virtuell COM port via WHI-konsults drivrutin)

För att få Fix med TA7-driver v 6 att prata på TCP/IP kan en speciell programvara användas. Dels Serial/IP eller Dialout/IP från Tactical Software (http://www.tactical-sw.com/) eller Redirector från Lantronix (http://www.lantronix.com/). Den sistnämnda lägger ett protokoll över kommunikationen som man dock kan kompensera för genom att ange Redirector=Yes i ini-filen. Observera att man måste använda en äldre version av Redirector, version 2 1/1. Observera även att Redirector fifflar med portnummer, om du i Redirector anger t.ex. 10001 som portnummer för COM5 så är det egentligen portnummer 21001 som används och skall skrivas in i TA7Sim.ini

För Citect finns TCP/IP med från början. Under Board väljer man TCPIP och under Port – Spec Opt anges t.ex. ”-i127.0.0.1 -p10001” för TCP port 10001 på lokal daror. Man kan även lägga till -u för att få en UDP-port i stället.

Observera att det går bra att köra SCADA-systemet och TA7Sim på olika datorer i ett nätverk. Detta kan också vara praktiskt vid avtestning av färgbilder.

Man kan även i TA7Sim.ini ange hur lågt tid det skall ta för en duc att svara. För att t.ex. få så snabba svar som möjligt kan DucDelay=0 anges. En normal TA duc tar mellan 50 och 100 ms på sig för att svara.

För övriga inställningar i TA7Sim.ini se hjälpen i den filen.