Revideringar och Status

v 1.2 2002-02-11

Denna hjälpfil skapas.
Viss LCU support införs med stöd för Analoga och Digitala värden,
men inte för larmhantering eller programmering av LCU via t.ex TA7Prog.

v 1.2 2002-02-11

Denna hjälpfil skapas.
Viss LCU support införs med stöd för Analoga och Digitala värden,
men inte för larmhantering eller programmering av LCU via t.ex TA7Prog.

v 1.3 2002-02-15

Ett par fel i v1.2 fixade.

v 1.4 2002-02-25

Full LCU support införs med stöd för Analoga och Digitala värden samt
larmhantering och programmering av LCU via t.ex TA7Prog.
Även SLB telegram är införda, även om programfunktionerna ej funkar för aktiv duc.

v 1.5 2002-03-16

Lagt till OFFLINE bland meny funktionerna.
Fixat några buggar och lagt över DucNR dialogens UseLCU, UseALM och DucDelay till ini-filen.

v 1.7 2002-05-07

Fixat diverse småfel i flera steg (flera versioner).

v 1.8a 2002-06-14

Fixat diverse småfel vid larm från ZC under SLB.

v 1.9 2002-09-10

Lagt till stöd för PLB med kraftigt omarbetad dialog för val av aktiv duc.

v 1.9a 2002-09-11

Justerat tolkningen av TA7Duc.txt enligt revidering av TA7Prog.exe mm

v 1.9b 2002-09-13

Fixat fel vid read MEM, t.ex. vid TCS.

v 1.9c 2002-10-07

Justerat larmhantering vid PLB.

v 1.9d 2002-10-08

Justerat larmhantering vid PLB och OFFLINE vid LCU.

v 1.9e 2002-10-14

Justerat larmhantering vid PLB och SLB.

v 1.9f 2002-10-22

Justerat larmhantering vid PLB.

v 1.9g 2002-11-07

Justerat CC i ÅTER och TEST för DUC under PLB till C4.

v 2.0 2002-12-04

Lagt till svar 7BFDC00202 vid enhet offline under LCU.

v 2.1 2002-12-05

Lagt till simulering av felaktigt svar i N vid Read MEM/TCS för 6711 ducar under PLB.
Detta eftersom En Duc 6711 ger ett N som är ett för stort. (PLB:ns N är dock korrekt!)

v 2.1a 2002-12-10

Lagt till i ini-filen möjlighet till felaktiga larm vid LCU genom AddErrorToLarmNr och AddErrorToUtlost.

v 2.1b 2003-01-02

Även lagt till i ini-filen ErrorLarmTime där (felaktiga) tid&datum kan specificeras för larm.

v 2.2 2003-01-20

Lagt till ett nytt option PT, det aktiverar en simulering av TA:s EPOQ nät sett från en TP-port (Portabel terminals).

v 2.2a 2003-07-03

Justerat lite i PT-terminal.

v 2.2b 2003-09-28

Lagt till LCU svar på offline test.

v 2.2c 2003-10-22

Justerat UDP-server så den "reconnectar".

v 2.2d 2004-04-05

Ovanstående funkade inte, gjort ny rev.

v 2.2e 2004-04-19

Lagt till option doNOTjustFloat.

v 2.2f 2005-01-22

Lagt till /MORE för att kunna köra flera instanser.

v 2.2g 2006-02-27

Ökar MAX_PLB från 50 till 200.

v 2.2h 2006-05-05

Lagt till enkal TA6711 PMOD MV-tabell.

v 2.3 2006-06-01

Lagt till COMx som Serverport samt lagt till i OptDlg.

v 2.3a 2006-08-17

Lagt till lite timing info och förbättrat tidstämpling.

v 2.3b 2006-08-28

Lagt till Copy och Cut Windows meny.

v 2.3c 2006-09-04

Lagt till meny och startparameter Disable Display.

v 2.3d 2007-01-09

Lagt till vCOM - WHI-Konsults virtuella COM.

v 2.3e 2007-10-07

Bytt hjälpfilformat från HLP till CHM och lagt till beskrivning av TALME protokollet.

v 2.3f 2007-11-25

Säkerställt path till hjälpfil.

v 2.3g 2008-01-15

Säkerställt logning till fönster till 4 MByte samt lagt till "Log till fil".