JDrouter – Kommunikationsmodul

JDrouter bild

Detta program hanterar kommunikationsportar av typ TCP/IP och UDP/IP som antingen Client eller Server och med DNS support, samt även serieportar och virtuella serieportar. Vill du direkt se hur ovanstående konfigureras.

Det fungerar så att programmet öppnar kommunikationskanaler (max 99 stycken), där varje kanal (Channel) har två kommunikationsportar, en A-sida och en B-sida, som vidarebefordrar inkomna data mellan sig. Portarna kan vara av valfri typ.

Dock de virtuella serieportarna kräver en Kernel drivrutin som inte ingår i detta program. En kompatibel Kernel drivrutin finns att köpa från WHI Konsult AB.

Användningsområden

Licens

Programmet får användas efter muntlig eller skriftlig överenskommelse med konstruktören:
J D Konsult (Göteborg), Jörgen Dircks, 070-624 74 87, jorgen@dircks.se

Fördjupningar

Installera programmet
Hantera via ett SCADA system
INI filens inställningar
Telnet kommandon
Loggning av fel och av kommunikation
Önskelistan
Revideringar och status