Hantera av programmet via ett SCADA system

Programmet JDrouter.exe saknar fönster och användarinterface!
Inställningar finns i en INI fil som heter JDrouter.ini och ligger i samma katalog som programmet. Men man kan ändock hantera programmet via ett SCADA systems färgbilder.

Man skapar då ett antal knappar på en bild i SCADA systemet och anropar, via något makrospråk ShellExecute eller liknande, ett antal funktioner enligt nedan.